Twenty One Pilots - Alternative Press Magazine Issue 400 - November 2021